Запаљиви гасови

Било који експлозивни потенцијал у предвидивим околностима (у односу на продукте, процесе или окружење) ствара експлозивну атмосферу. Експлозије или сагоревање се јављају као резултат реакције између три елемента:

  • запаљиве супстанце (гаса или прашина)
  • оксидационе супстанце (у општем случају кисеоник у ваздуху)
  • енергетски извор (варница, врућа тачка)

Ова реакција није систематска. Сваки тип гаса или прашине реагује експлозивно под датим температуром и притиском, одређеним са доњом експлозивном границом (LEL) и горњом експлозивном границом (UEL). Ризици се редукују перманентним надзором ових граница.