Сервис и калибрација

Опрема за детекцију гасова захтева редовно периодично одржавање и калибрацију (баждарење). Кроз процес калибрације се истовремено проверава и тренутно стање уређаја и свих сензора у њему. На тај начин се на време открива када је, нпр.,  неки сензор или батерија при крају свог радног века. Тиме се плански и превентивно делује тако да корисник има времена да прође интерне процедуре у својој компанији и на време поручи сервис. Не постоје прецизни домаћи прописи о минималном интервалу калибрације. Он, у ствари, највише зависи од саме примене.  Препорука произвођача које ми заступамо (Industrial Scientific Oldham и Trolex) је:

Да се калибрација детектора врши:
- сваких 6 месеци минимално (тај интервал може бити и знатно краћи ако је опрема - портабл и фиксни детектори изложена високим концентрацијама и уопште екстремним условима употребе, нпр. рудници са метанским режимом, железаре и сл.)
- после складиштења (без коришћења) дужег од 30 дана,
- после замене сензора,
- после сервиса апарата

Svecom располаже сервисом у којем се врши отклањање већине пријављених проблема. Сервис је добро опремљен а наши запослени имају сва неопходна овлашћења за сервис опреме из наше понуде.