Референтна листа

 
SPEC.BOLNICA ZA HIPERBARIČNU MED. GasBadge Pro портабл: О2 1 kom
 
 
USS Serbia, Смедерево
T82
Gas Badge Pro
iTx
DS2
BM25
MX4
Win Pro / 24 kanala
MX62 / 16 kanala
TX9042 / 8 kanala
WinGas / 4 kanala
DX80N
DX80G
DX85
DX70
TCOW EX, CO
OLCT 40, NH3
OLCT 40, H2
OLCT 40, CH4
OLCT 10, CO
OLCT 10N, CO
OLCT 100, CO
OLCT 40, CO / H2
CTX 300, NH3
OLCT 80, CO / H2
OLCT 10, CO
OLCT 20, O2
OLCT 80, O2
OLCT 80, CH4
OLCT 10N, O2
MX43 / 8 kanala
MX43 / 4 kanala
OLCT 100, CH4
OLCT 100, CO
DB12p
DB15
XB13
XB15
XB13
DB15
DB12p
DB7
XB15
портабл: CO
портабл: CO
портабл: Explo,O2,CO,H2S
docking station
stand alone: Explo, O2,CO
портабл: Explo, CO, O2
Централа
Централа
Централа
Централа
Wireless Banner
Wireless Banner
Wireless Banner
Wireless Banner
Детектор
Детектор
Детектор
Детектор
Детектор
Детектор
Детектор
Детектор
Детектор
Детектор
Детектор
Детектор
Детектор
Детектор
Детектор
Centrala
Centrala
Detektor
Detektor
Алармна сирена
Алармна сирена
Алармна светиљка
Алармна светиљка
Алармна светиљка
Алармна сирена
Алармна сирена
Алармна сирена
Алармна светиљка
750 ком
826 ком
39 ком
62 ком
20 ком
4 ком
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
6 kom
2 kom
1 kom
2 kom
18 kom
4 kom
5 kom
2 kom
2 kom
2 kom
3 kom
2 kom
4 kom
1 kom
1 kom
1 kom
10 kom
16 kom
6 kom
1 kom
1 kom
3 kom
1 kom
30 kom
40 kom
103 kom
6 kom
115 kom
42 kom
39 kom
2 kom
8 kom
 
 
Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља
EX 2000C
EX 2000
MX4
TX 2000
MX6
TX 2000+
MX 2000
MX 21+
TX 11
MX 2100
DS2
DMS 01, Explo-metan
SDOY 01, CO
TX 6383, kataliticki CH4
TX 6363, IR CH4, 0-5% vol
TX 6363, IR CH4, 0-100% vol
STX 3241 , CO
TX 6373, CO
STX 3241, O2
TX 6274, temperature
TX 5921, brzina vazduha
TX 6143, depresija
TX 6649, 12V dc, 20 Ah
TX 6648, 12V dc, 3 Ah
TX 6649, 7.5V dc, 20 Ah
TX 9132
TX 9042
TX 2100
TX 2102
TX 2131
TX 2141.301 & 302
TX 2141.303
TX 2141.307
Digitalna četvorostruka ulazna kartica
Digitalna dvostruka izlazna kartica
TX 2122
TX 2121
TX9181
TX 6661
TX 6642, 12V dc, 1A
TX 6642, 7.5V dc, 1.5A
TX 5814; 2,5m
Ventis MX4
портабл: Explo
портабл: Explo
портабл: Explo, CO
портабл: CO
портабл: IR, Explo, CO
портабл: CO
портабл: Explo,O2,CO
портабл: Explo,O2,CO,CO2
портабл: CO
портабл: Explo,O2,CO
docking station
Детектор
Детектор
Детектор
Детектор
Детектор
Детектор
Детектор
Детектор
Детектор
Детектор
Детектор
Напајач
Напајач
Напајач
Контролна јединица
Контролер (8 канала)
Kontroler Comander
Terminal modul
Konvertor modul
Analogna strujna kartica
Analogna naponska kartica
Analogna dvostruka Pt-100 kartica
Kartica
Kartica
Порт репеатер
Порт исолатор
Дигитални дисплеј
Релејни везни члан
Напајач
Напајач
Сензор нивоа течности
портабл: Explo,O2,CO
102 ком
78 ком
83 ком
58 ком
38 ком
30 ком
17 ком
16 ком
2 ком
1 ком
12 ком
93 kom
45 kom
23 kom
14 kom
3 kom
10 kom
3 kom
3 kom
3 kom
4 kom
1 kom
10 kom
2 kom
1 kom
27 kom
15 kom
2 kom
4 kom
3 kom
10 kom
3 kom
4 kom
7 kom
2 kom
2 kom
2 kom
1 kom
7 kom
2 kom
2 kom
3 kom
2 kom
 
 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, Агенција за инвестиције и становање
CPS (CarParcSystem)
CPS10, CO
CPS RM8
XB13
Централа
Модул сензора
Модул релеа
Алармна светиљка
1 kom
51 kom
12 kom
15 kom
 
 
Телеком Србија а.д., Београд
MX 2000
MX 2100S
портабл: Explo, CO,H2S,O2
портабл: Explo, CO,H2S,O2
150 ком
50 ком
 
 
ЈП Србијагас, Подземно складиште гаса, Банатски Двор
MX 62 / 64 канала
OLCT50, Explo
OLCT100, Explo
Централа
Детектор
Детектор
1 kom
7 kom
7 kom
 
 
MANAG – Češka Republika
XB15
DB3
Alarmna svetiljka
Alarmna sirena
34 kom
34 kom
 
 
AD Neoplanta, Industrija mesa
MX42 (rack version, 8 lines)
8-relay module za MX42
OLCT10N, 0-100ppm, NH3
OLCT10N, 0-1000ppm, NH3
XB13
DB12
Централа
Модул
Детектор
Детектор
Алармна светиљка
Алармна сирена
2 kom
4 kom
30 kom
3 kom
14 kom
7 kom
 
 
ENERGOPROJEKT XB13 Алармна светиљка 1 kom
 
 
Impol – Seval a.d. Sevojno DB12p Алармна сирена 2 kom
 
 
Mlekoprodukt d.o.o, Mlekara Zrenjanin
MX43 (8 lines)
8-relay module za MX42
OLCT10N, 0-100ppm, NH3
OLCT10N, 0-1000ppm, NH3
CTX300, 0-100ppm, NH3
GasBadge Pro
Alarmna svetiljka
Alarmna sirena
Centrala
Modul
Detektor
Detektor
Detektor
portabl: NH3
XB13
DB12
1 kom
1 kom
15 kom
6 kom
1 kom
1 kom
8 kom
4 kom
 
 
НИС Нафтагас, Нови Сад
MX2100
MX6
EX 2000C
портабл: Explo, O2 BP2100
портабл: CH4, CO, O2, H2S, C3H8
портабл: Explo
4 ком
6 ком
1 ком
 
 
Гоша монтажа, Смедерево GasBadge Pro портабл: CO 180 ком
 
 
Термопорд, Београд
GasBadge Pro
GasBadge Plus
портабл: CO
портабл: CO
32 ком
10 ком
 
 
Grapps а.д., Смедерево
GasBadge Pro
iTx
портабл: CO
портабл: CO: Explo,O2,CO,H2S
34 ком
1 ком
 
 
Рударско-геолошки факултет, Београд
MX 2100
MX6
MX6
DS2
Калибрациони гас
портабл: Explo,O2,CO
портабл: pid,NO2,Cl2,NO,CO2
портабл: HCl,CO,H2S,NH3,SO2
docking station и notebook
1 ком
1 ком
1 ком
2 ком
1 сет
 
 
ЈКП Београдски водовод и канализација
MX 21+
MX6
TX 2000
портабл: Explo,O2,CO,VOC
портабл:LEL,CO2,O2,SO2,COH
портабл: CO/Cl2/O2/H2S
2 ком
1 ком
2 ком
 
 
Еуро М Изградња, Смедерево GasBadge Pro портабл: CO 30 ком
 
 
ХИП ПЕТРОХЕМИЈА а.д., Панчево
EX 2000C
EX 2000
портабл: Explo
портабл: Explo
6 ком
1 ком
 
 
НИС а.д. ПЕТРОЛ Рафинерија нафте Панчево
MX 21+
BM22
портабл: Explo,O2,CO,VOC
портабл: Explo,O2,CO,VOC
4 ком
1 ком
 
 
ЈКП "Београдске електране" EX 2000 портабл: Explo 6 ком
 
 
Мултисерв, Смедерево
GasBadge Pro
DS2
портабл: CO
docking station
10 ком
1 ком
 
 
НИС а.д. Нови Сад, Рафинерија нафте
MX 21+
EX2000c
TX2000
портабл: Explo,O2,CO,VOC
портабл: Explo
портабл: CO
2 kom
2 kom
1 kom
 
 
Металинг П.У.Т, Смедерево GasBadge Pro портабл: CO 11 kom
 
 
ITG, Smederevo GasBadge PRO portabl: CO 10 kom
 
 
Минел градња, Смедерево GasBadge Pro портабл: CO 10 ком
 
 
ДУ Интеграл, Смедерево GasBadge Pro портабл: CO 20 kom
 
 
Ватростална-Инжењеринг д.о.о GasBadge Pro портабл: CO 10 kom
 
 
Институт за нуклеарне науке, Лабораторија Cenex , Винча
TX 2000
EX2000К
MX 21+
портабл: CO
портабл: Explo
портабл: Explo,CO,CO2,O2
1 ком
1 ком
1 ком
 
 
Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд MX4 портабл: Explo, O2 3 ком
 
 
CARLSBERG
MX6
MX6
MX4
portabl: CO, O2, CO2 I/R
portabl: O2, CO2 I/R
portabl: Explo, O2,H2S
1 kom
1 kom
1 kom
 
 
United Nations Office on Drugs and Crime C1100 портабл: CO2 4 ком
 
 
ANTIKOR, Beograd MX4 portabl: Explo, O2, CO, SO2, H2S, NO2 1 kom
 
 
Институт 27 јануара, Ниш
MX 2100
MX6
портабл: Explo
портабл: pid,NO2,Cl2,NH3,O2
1 kom
1 kom
 
 
Институт 1. мај, Ниш MX6 портабл: pid,NO2,CO,NH3,SO2 1 ком
 
 
Хидротехника Хидроенергетика, Београд MX 6 портабл: Explo,O2,CO,CO2 1 kom
 
 
Aqua mont MX6 portabl: 1 kom
 
 
Дијамант, Зренјанин MX 2100 портабл: Explo,NH3,HCl,O2 1 kom
 
 
Milanovic (BiH) MX6 portabl: 1 kom
 
 
Рудник олова и цинка Велики мајдан, Љубовија MX 2100 портабл: O2, CO2, CO 1 kom
 
 
Центар за рециклажу, Зрењанин MX 2100 портабл: Explo, O2, H2s, CO, pumpa 1 kom
 
 
Центар за заштиту, Панчево MX21+ портабл: Explo,CO,CO2,O2 1 kom
 
 
Југопетрол Котор, Котор EX2000 портабл: Explo 3 kom
 
 
Рио Сава, представништво Београд
EX 2000C
Ventis MX4
DS2
портабл: Explo
портабл: Explo, O2, H2S, CO
калибрациона станица
2 kom
4 kom
1 kom
 
 
П.Ц.У, Бачка Топола MX 2100 portabl: Explo,CO2,H2S,O2 1 kom
 
 
ЕНИНГ, Црна Гора MX 2100 портабл: Explo 1 kom
 
 
Електроинвест, Зренјанин MX 2100 портабл: Explo 1 kom
 
 
Con-do GasBadge Pro портабл: CO 42 kom
 
 
Школа Рожаје, Црна Гора MX 2100 портабл: Explo 1 kom
 
 
Електро технички институт, Зрењанин MX 2100 портабл: Explo 1 kom
 
 
Петро процес, Нови Сад MX4 портабл: Explo, O2 1 kom
 
 
Рударско Технолошки Завод, Приједор EX2000C портабл: Explo 1 kom
 
 
WESTPHARMA EX 2000 portabl: Explo 1 kom
 
 
Institut vatrogas OLCT10, Explo Детектор 40 kom
 
 
NIS (Elimir) Ventis MX4 portabl:Explo, O2, CO, H2S 6 kom
 
 
BEKTO PRECISA Ventis MX4 portabl:Explo, CO 1 kom
 
 
RAKITA-EXPLORATION MX6 portabl: O2, H2S, IR/CO2 1 kom
 
 
’’GasTeh’’ d.o.o. Inđija CTX300, O2 Detektor 1 kom
 
 
ДЕМАX, Београд GDP2000 портабл: Explo (CH4/H2) 1 kom
 
 
Globex, Смедерево GasBadge Pro портабл: CO 9 kom
 
 
Honeywell GasBadge Pro портабл: CO 2 kom
 
 
GMS d.o.o GasBadge PRO portabl: CO 6 kom
 
 
Змај, Смедерево GasBadge Plus портабл: CO 5 kom
 
 
COMING GasBadge Plus портабл: CO 4 kom
 
 
Lincolube
GasBadge Plus
GasBadge Pro
портабл: CO
портабл: CO
2 kom
2 kom
 
 
Уједињене српске пиваре Зајечарско C1100 portabl: CO2 1 kom
 
 
EKO-SAN, Beograd GasBadge PRO portabl: CO 4 kom
 
 
TERMOINŽENJERING, Pančevo GasBadge PRO portabl: CO 3 kom
 
 
Праксис лекарска ординација, Нови Сад GasBadge Pro портабл: O2 1 kom
 
 
Глечер, Београд GasBadge Pro портабл: CO 1 kom
 
 
ХИП-АЗОТАРА, Панчево
MX6
Ventis MX4
портабл: NO2 , SO2, NH3, C4H8
портабл: Explo
1 kom
1 kom
 
 
GEOMAG
MX4
Ventis MX4
DS2
BM25
портабл: Explo
портабл: Explo, O2, H2S, CO
калибрациона станица
портабл: Explo, O2, H2S, CO
1 kom
8 kom
1 kom
3 kom
 
 
Aqua mont MX 6 портабл: CO 2 kom
 
 
INTER – COM, Босна GDP 2000 портабл: Explo 1 kom
 
 
DRENIK ND d.o.o. Ventis MX4 портабл: Explo 1 kom
 
 
TEVELMA , Jazak Ventis MX4 portabl:Explo, O2 1 kom
 
 
SZR BRB Ventis MX4 portabl:Explo, O2, CO2, H2S 1 kom
 
 
JNE Automation GasBadge Pro портабл: CO 14 kom
 
 
ЕУРО Петрол MX4 портабл: Explo 1 kom
 
 
Swisslion, Горњи Милановац
GasBadge Pro
MX52
CTX300
DB12p
XB13
портабл: NH3
Централа
Детектор
Алармна сирена
Алармна светиљка
1 kom
1 kom
14 kom
5 kom
10 kom
 
 
ГСМ д.о.о GasBadge Pro портабл: CO 6 kom
 
 
GEOSONDA KONSOLIDACIJA MX6 portabl: CO, NO2 , O2, IR/CO2, NO 1 kom
 
 
PREVENTIVA d.o.o. Banja Luka MX6 portabl: Cl2, NH3, O2, i-C4H8 (PID), C5H12 1 kom
 
 
ГРЕЕН Инжењеринг GasBadge Pro портабл: CO 2 kom
 
 
A.P. COMPANY OLCT100, SO2 Детектор 4 kom
 
 
ТЕХНОМЕРИНГ МОНТАЖА
GasBadge Pro
iTx
портабл: CO
портабл: Explo,O2,CO,H2S
15 kom
1 kom
 
 
ЕЛЕКТРОВАТ
GasBadge Pro
iTx
портабл: CO
портабл: Explo,O2,CO,H2S
35 kom
1 kom
 
 
SECURITON GasBadge Pro портабл: CO 20 kom
 
 
Галеника MX6 portabl: Explo 1 kom
 
 
Милмар електроник, Ниш
MX42A
MX15
CEX300 ацетилен
OLCT10T, Explo
OLCT10, Explo
Централа
Централа
Детектор
Детектор
Детектор
1 ком
1 ком
3 ком
2 ком
1 ком
 
 
VIG
GasBadge Pro
iTx
portabl: CO
portabl: Explo,O2,CO,H2S
30 kom
1 kom
 
 
Прва искра Барич, Барич ОРГАНИКА БХ, Република Српска-Босански брод
MX 42A
CTX 300, CH2CL2
Централа
Детектор
2 ком
8 ком
 
 
Тунел "Врмац", Црна Гора - Котор
MX48
OLCT10, CO
Централа
Детектор
1 ком
8 ком
 
 
QUADEL, Ниш
MX32
OLCT10, Explo
OLCT10, CO
Централа
Детектор
Детектор
1 ком
97 ком
1 ком
 
 
Прва искра инжењеринг, Београд
MX15
CEX300, Explo
Централа
Детектор
1 ком
1 ком
 
 
Трајал корпорација, Фабрика експлозива OLCT60D, Explo Детектор 1 ком
 
 
TEHPRO
DB15
XB13
Алармна сирена
Алармна светиљка
40 kom
40 kom