TX6143

  • Опсези мерења: 0…0.1bar до 0…20bar
  • Линеарност: 0.25%
  • Заптивеност: За прашину и воду до IP66
  • Материјал делова изложених влаги: TX6141 • Нерђајући челик /керамичка мембрана
  • Излазни сигнали: 0.4…2V • 4…20mA • 5…15Hz
  • Напон напајања: 12V dc
  • Димензије: В153 x Ш110 x Д146
  • Усаглашеност: Сертификован је за употребу у зонама опасности у применама у рударству и индустрији.

TX6143 детектор диференцијалног притиска је опремљен са високо осетљивом ДП капсулом која је у стању да оствари одзив  на веома мале разлике притисака и притом врло толерантна на висок статички притисак и надпритисак. Он користи исти поуздани трансмитерски систем као уређај TX6141 и апликације укључујући; очитавање протока, мониторинг хидростатичког нивоа, филтер за блокирање и друге у којима се захтева мониторинг диференцијалног притиска.