TX5921

  • Опсег мерења: 0.5m/s до 30m/s
  • Линеарност: ± 1%
  • Опције излазних сигнала: 0.4…2V • 4…20mA • 5…15Hz
  • Напон напајања: 12V dc
  • Температурни опсег: -15°C…150°C
  • Заптивеност: За прашину и воду до IP65
  • Димензије: В174 x Ш220 x Д328
  • Информациони дисплеј: 17- цифарски матрични LCD
  • Усаглашеност: Сертификован је за употребу у зонама опасности у применама у рударству и индустрији.

Расположив је у три стандардна формата; TX5921 са сензором на задњој страни се једноставно причвршћује у вентилационим каналима и цевима коришћењем широког избора расположивих монтажних додатака. Такође је добар за путеве и отворене просторе где се препоручује хоризонтална монтажа.

TX5922 има сензор на бочној страни и може бити коришћен на отвореном простору тамо где је пожељна вертикална монтажа.

У ситуацијама када је простор за монтажу ограничен детектор испоручује се детектор TX5923 са савитљивим оклопљеним каблом за повезивање удаљеног сензора.