DB3

 • Употреба у Зони 1, Зони 2 и неексплозивној средини.
 • EEx d e IIC T5.
 • ATEX одобрење, Ex II 2GD.
 • Опциона Ex e терминал комора.
 • BASEEFA сертификат.
 • UL за САД и Канаду
 • GOST ‘R’ и ‘K’ сертификат.
 • IP66 и IP67.
 • *Сертификована температура –55°C до +70°C.
 • Све је од GRP-а (стаклом ојачан полиестер), нема корозије.
 • Излаз до 118dB.
 • Потпуна контрола јачине.
 • 27 тонова, кориснички подесиво.
 • Тонови у потпуности усаглашени са UK00A/PFEER препоруком.
 • Избор између било која два тона може се вршити спољашњим напоном напајања
 • Распoложиво у a.c. и d.c. верзији.
 • Тонови могу да буду програмирани по спецификацији купца.
 • d.c. верзија прихвата било који напон између 12V d.c. и 48V d.c.
 • Опционо отпорник на крају линије.
 • Расположива комбинована јединица алармна сирена/светиљка.
 • *Зависи од верзије.

Серија алармних сирена мале тежине, захваљујући томе што је потпуно од GRP (полиестер ојачан стаклом) , у непропаљивом кућишту, намењена за употребу у потенцијално експлозивној средини и атмосфери са присуством прашине, дизајнирана са високим степеном заптивености за сурове услове окружења који владају на мору, копну, у индустрији гаса и петрохемији.

Алармна сирена је у потпуности (тело и сама сирена) произведена од UV стабилног стакла ојачаног полиестером. Сви завртњи су од нерђајућег челика тако да су осигурани од корозије.

Проблем спајања паралелних делова кућишта се решава навлачењем једног дела на други  при чему је површина споја коса у односу на површину саставних делова.

Расположив је опциони Ex e терминал одељак.

Расположива је такође  једна верзија за неексплозивну средину.