Отровни гасови

Токсични гасови се развијају из различитих извора: :

  • Сагоревање (CO-NO-NO2-SO2)
  • Спаљивање (H2S-NH3-HCI)
  • Ферментација (H2S-NH3)

Њihovo pasivno ili aktivno prisustvo je često u industriskom okruženju (hemiska industrija, petrohemiska industrija, hladnjače, agro-industrija hrane), i veoma je bitna njihova detekcija. Oni su takođe česti u okruženjima kao što su kanaliyacija, vinski podrumi ili tokom sagorevanja, i takođe se moraju detektovati u ovakvim situacijama

Ризици од тровања су повезани са временом изложености субјекта штетним продуктима. Опасност се процењује на основу услова временског-просека (TWA) и границе краткотрајног излагања (STEL). Ове вредности се изражавају преко тежине (mg/m3) и запремине (делова на милион, ppm).