О нама

„SVECOM“

Опште

„Svecom“  (Savski Venac Commerce) је основан  као акционарско друштво 1991. године kao део групе “Савски Венац ”,  у области инвестиција и грађевинарства.

“Савски Венац ” група је извела неколико важних инвестиционих пројеката као што су велики тржни, стамбени и пословни центри у Београду.

Компанија је била једно од првих акционарских друштава у Србији са већинским приватним капиталом а од 1994. она је у власништву приватних  акционара.

Од 1994/95. године компанија преусмерава своје активности ка сложеним пројектима у  области енергетике,  рударства и телекомуникација.

У периоду после 2000.године нови програми „Екологија и заштита“  и „Детекција гасова“ су проширили област активности компаније.

2007. године уводи се нови програм, један од најбрже растућих индустријских сектора у свету, у сарадњи са италијанским партнером „К Flex“, у домену полиуретанских изолација за термику, вентилацију и хлађење.

„Svecom“ је реализовао велики број пројеката у Србији, Црној Гори, БЈР Македонији, Грчкој, Јордану, Русији, Украјини и Чешкој Републици.
Највећи послoвни партнери су ЕПС, ЈППЕУ, Телеком, НИС, US Steel итд.    

Страни пословни партнери

Важан део пословног живота „Svecom“ - а је повезан са страним стратешким партнерима међу којима су били или јесу најистакнутији:

- Siemens, Tyco, Intel, Corning, Tadiran, Redline, Corinex,  Marac у сектору телекомуникацијa и електроникe
- ISC Oldham, Trolex, MEDC у сектору гас детекције
- ArcelorMittal, VDO,  ZVVZ,  PSP,  CDT у сектору рударства и енергетике и 
- K Flex у сектору КГХ изолација.

Запослени

Укупан број запослених је око 50 од чега је 30 у сталном радном односу, док је 20 експерата ангажовано на разним пројектима. Највећи број запослених (око 65%) су инжењери различитих профила, затим економисти и правници.
Запослени су прошли различите нивое пословних тренинга и специјализација и поседују  висок степен образовања (MBA, MSc, BSc, BA), искуства и професионализма и оспособљени су да воде софистициране пројекте у садејству са ино партнерима.

Политика квалитета

Захваљујући високо квалитетним производима и услугама “Svecom“ је 2003. добио „Знак квалитета ЕПС-а“, а  2004. године, међу првим компанијама у сектору инжењеринга, успоставио Систем менаџмента квалитетом, сертификован према захтевима ISO 9001.

Политика квалитета се базира на континуалном задовољењу захтева, потреба и очекивања корисника и свих заинтересованих страна, мотивисању и укључењу запослених у процес  сталног унапређења квалитета услуга и пословања и тежњи, да сарадњом са водећим светским произвођачима у појединим секторима и стицањем поверења корисника, обезбеди и задржи високу тржишну позицију.