Новости

10.12.2018

Контролна јединица MX43 и више трансмитера OLCT100 за детекцију метана је постављена ради заштите људства и опреме у железари на постројењу Конти-жарионице.

детаљније
17.10.2018

У Смедеревској железари унапређено је постројење Регенерације системом за контролу угљен-моноксида и метана са контролном јединицом MX43 и више трансмитера OLCT100.

детаљније
19.03.2018

У постројењу за прераду отпадних вода на главној железничкој станици у Београду постављен је систем са контролном јединицом MX43, неколико трансмитера OLCT10N и једним трансмитером OLCT100 за детекцију кисеоника, амонијака, угљен-моноксида, водоник-сулфида, метана и дизел пара.

детаљније
14.07.2017

Реализована је испорука, монтажа и пуштање у рад опреме Oldham и MEDC, системa детекције и дојаве цурења амонијака, капацитета 16 мерних места на локацији складишта амонијака компаније „Elixir“ из Прахова.

детаљније
18.05.2017

У компанији  Johnson Electric д.о.о. из Ниша, у високо-технолошком одељењу за монтажу електронских компоненти , извршена је испорука, монтажа и пуштање у рад  Oldham-ових  уређаја за детекцију изопропанола, контролне јединице MX15  и  трансмитера  OLCT100.

детаљније
27.04.2017

Реализована је испорука, монтажа и пуштање у рад опреме Oldham и MEDC, системa детекције и дојаве цурења амонијака, капацитета 5 мерних места у производном објекту компаније „Elixir“ из Прахова.

детаљније
04.04.2017

Презентација производног програма чешке компаније PSP Engineering, дробилица и дробиличних постројења, одржана је 04.04.2017. у Амбасади Чешке у Београду.

Приметно је било интересовање стручњака из путарске индустрије, представника рудника, термоелектрана и цементара за овај импозантан производни програм.

детаљније
02.09.2016

Пуштен је у рад систем за мерење концентрације CH4, CO, CO2 и O2 депресије главног вентилатора, брзина ваздушних струја и температуре јамског ваздуха. Уграђени су контролери, напајачи, релејни везни чланови и мерни уређаји енглеског произвођача TROLEX капацитета 40 мерних места. За праћење рада инсталиран је SCADA Adroit v. 7.12 са могућношћу удаљеног приступа...

детаљније
01.07.2016

Систем за детекцију угљен-диоксида француског произвођача OLDHAM, централа типа МХ43 са инфрацрвеним сензорима, постављен је и пуштен у рад у "паметној" згради „Blue Center” на Новом Београду ради тестирања квалитета ваздуха  четири издувне колоне.   (http://www.bluecenter.rs/#/sr/...

детаљније
15.03.2016

Компанија Industrial Scientific, партнер Svecom-а у области уређаја за детекцију експлозивних гасова, одржао је прву конференцију са својим глобалним партнерима, у Питсбургу (Пенсилванија,САД), од 8. до 9. марта 2016. Циљ Конференције био је потврђивање посвећености Компаније својим партнерима, давање прегледа о новим долазећим производима, тура кроз нове производне погоне, дискусија о...

детаљније