Класификација простора

Зоне ризика од гасова и испарења

Директива 1999/92/EC дефинише три зоне ризика за гасове и испарењас.

Зона 0 « Локација или атмосфера где је експлозивна мешавина ваздуха и запаљивих супстанци у виду гаса, испарења или измаглице често присутна, константна или у току дугих периода.»
перманентна експлозивна гасна атмосфера

Зона 1 « Локација или атмосфера где се експлозивна мешавна ваздуха и запаљивих супстанци у виду гаса, испарења или измаглице често појављује у нормалном раду с времена на време»
вероватна или на махове експлозивна гасна атмосфера

Зона 2 «Локација или атмосфера где се експлозивна мешавна ваздуха и запаљивих супстанци у виду гаса, испарења или измаглице ретко јавља у нормалном раду али, ако се појави, траје врло кратко.»
случајна и краткотрајна експлозивна гасна атмосфера

Зоне потенцијално експлозивне прашине

Директива 1999/92/EC такође дефинише три зоне ризика за прашине:

Зона 20 «Локација или атмосфера где је облак запаљиве прашине у ваздуху присутан често, константно или у току дугих периода.»
перманентна експлозивна атмосфера са прашином

Зона 21 «Локација или атмосфера где се облак запаљиве прашине у ваздуху често појављује при нормалном раду с времена на време. »
вероватна или  на махове експлозивна атмосфера са прашином

Зона 22 « Локација или атмосфера где се облак запаљиве прашине у ваздуху ретко јавља у нормалном раду али, ако се појави, траје веома кратко»
случајна и краткотрајна експлозивна атмосфера са прашином