Новости

01.05.2010 ISC Oldham представио нови детектор OLCT 100

ISC Oldham представио нови детектор и трансмитер OLCT 100 отровних и запаљивих гасова или кисеоника (сензори: каталитички, електрохемијски, IR, полупроводнички; ниво заштит...

01.03.2010 Постигнут договор о заступању MEDC од стране Svecoma

Након посете енглеској компанији MEDC постигнут договор о њеном заступању од стране Svecoma на тржишту Србије. Ова компанија производи алармне сирене и светиљке за екстремне усл...

11.11.2009 У компанији USS Serbia пуштен у рад систем за детекцију NH3, H2 и CH4

У компанији USS Serbia пуштен у рад систем за детекцију NH3, H2 и CH4 (15 мерних места опремљених са сигналним трубама и светиљкама)

01.09.2009 ISC представио нови систем за детекцију гаса CPS

ISC представио нови систем за детекцију гаса CPS, намењен паркинг апликацијама (8 линија са капацитетом од 32 сензора по линији, 256 адресибилних релеа, 64 логичких улаза)

01.06.2009 Испоручена опрема компанији ЈП ПЕУ Ресавица

Испоручена следећа опрема компанији ЈП ПЕУ Ресавица:
ISC OLDHAM: 30 вишегасних детектора MX6, 6 калибрационих станица DS2
TROLEX: 12 детектора на IR принципу TX63...

01.05.2009 Закључен уговор о заступању од стране Svecoma енглеске компаније TROLEX

Закључен уговор о заступању од стране Svecoma енглеске компаније TROLEX Ltd која се бави производњом опреме за руднике и тунеле.

01.04.2009 ISC Oldham представио нови вишегасни портабл детектор MX4

ISC Oldham представио нови вишегасни портабл детектор MX4 (до 4 сензора и то: CH4, CO, O2, H2S или NO2)

27.05.2008 Svecom учествовао на 36. Међународном сајму заштите и безбедности

27.05. до 30.05.2008 Svecom учествовао на 36. Међународном сајму заштите и безбедности.

01.05.2008 ISC представио нови вишегасни детектор MX6

ISC представио нови вишегасни детектор MX6 (капацитет до 5 сензора и то: PID, IR, електрохемиjски, каталитички)

18.04.2008 Испоручено 50 портабл вишегасних детектора типа MX2100S

Испоручено 50 портабл вишегасних детектора типа MX2100S

ГАС ДЕТЕКЦИЈА KAO ПРЕВЕНЦИЈА РИЗИКА

Детекција експлозивних, токсичних гасова и кисеоника је најбољи расположиви вид превентиве опасности које гасови могу узроковати. Међу њима су ризици од тровања, експлозије и пожара. Уз правовремену детекцију потенцијално опасних концентрација помоћу преносних и стационарних детектора и сигнализацију путем алармних сирена и светиљки могуће је лоцирати и отклонити узроке инцидената у њиховом настајању.

Svecom је лидер у гасној детекцији на српском тржишту. У програму Svecoma је искључиво опрема произвођача који су водећи у погледу квалитета, испуњености најзахтевнијих стандарда, флексибилности у погледу типа ризика, примене и опсега детекције.

Француска компанија Oldham је глобални лидер у безбедности и детекцији гасова, позната по врхунском квалитету и поузданости  стационарних детектора и контролера који су нашли масовну примену широм света.

Америчка компанија Industrial Scientific је произвођач преносних детектора гасова, као и опреме за њихово једноставно и квалитетно одржавање.

Енглеска фирма Trolex је лидер у Европи и један од највећих светских произвођача стационарне опреме за детекцију гасова у рудницима и тунелима.

Gazomat™ je француска  компанија,  светски  призната чланица TDW групе, специјализована за пројектовање, развој и производњу најсавременије електронске опреме за детекцију цурења гасова на гасоводима и у гасној дистрибутивној мрежи.

MEDC je енглеска компанија, један од водећих произвођача алармних сирена и светиљки у свету. Опрема МЕDC-a као и Oldham-a, Industrial Scientific-а, Trolexa и Gazomat™-а поседује све неопходне сертификате за примене у експлозивним атмосферама и генерално екстремним условима експлоатације.