Новости

29.02.2016 Хладњача „Алексинац“ - пуштен у рад систем детекције и дојаве цурења амонијака

Реализована је испорука, монтажа и пуштање у рад опреме Oldham, система детекције и дојаве цурења амонијака, капацитета 7 мерних места у производно-складишном објекту компаније...

10.07.2015 РМУ Зеница (БиХ) – пуштен у рад систем за праћење гасно-вентилационих параметара у јами „Распоточје“

Систем капацитета  80 мерних места за мерење концентрације CH4, CO2, CO, O2, брзине ваздушних струја и температура јамског ваздуха пуштен ј...

15.05.2015 "НИС" – пуштен у рад систем за детекцију О2 и CO

Систем гасне детекције, централни уређај Oldham MX-43 и четири сензора кисеоника и угљен-моноксида, пуштен је у рад у компанији НИС у Зрењанину.

30.03.2015 Svecom учествовао на Међународној конференцији Медитерана 2015 /OMC 2015/у Равени, Италија

На отварању  конференције Oldham, глобални лидер,  je, истичићи значај корпоративних интеграција и лидерске позиције у области детекције гасова, преузимање групе ICT (...

13.03.2015 „Неопланта“– пуштен у рад систем детекције и дојаве цурења амонијака

Успешно реализована испорука, монтажа и пуштање у рад опреме Oldham и MEDC, система детекције и дојаве цурења амонијака , капацитета 50 мерних места у производно-складишном обје...

25.02.2015 РМУ Зеница (БиХ) – потписан уговор за испоруку и постављање Trolex опреме за јаму „Распоточје“

Потписан је уговор за постављање врхунске рударскe опремe енглеског произвођача Trolex,  централа капацитета 80 мерних места, детектори CH4, CO, CO2, O2, брзине ваздушне ст...

27.11.2014 ХИП- Петрохемија-испорука , монтажа и пуштање у рад 30 детектора изобутана

Успешно реализована испорука, монтажа и пуштање у рад 30 детектора изобутана, примарног запаљивог гаса који се користи у поступку производње у погону ПЕВГ, „Петрохемије“.

20.06.2014 „Транснафта“, Панчево-оспособљени системи за аутоматску детекцију експлозивних пара и гасова

Постојећи стабилни системи за аутоматску детекцију експлозивних пара и гасова у „Транснафти“ успешно доведени у функционално  (пројектовано) стање.

16.10.2013 НОВО! Svecom представља LED светиљку у „Exd” заштити, енглеског произвођача MEDC

Енглеска компанија MEDC на тржиште пласира LED светиљку у „Exd” заштити. Ово представља велики искорак у „Ехd“ сигналној опреми због врло мале потрошње и дуготрајног рада.
...

06.08.2013 ЈП ПЕУ Ресавица - свечано пуштање у рад метанометријске станице

Приликом прославе Дана рудара у Сењскoм руднику министарка енергетике, развоја и заштите животне средине, госпођа Зорана Михајловић је пустила у рад метанометријску станицу у ди...

ГАС ДЕТЕКЦИЈА KAO ПРЕВЕНЦИЈА РИЗИКА

Детекција експлозивних, токсичних гасова и кисеоника је најбољи расположиви вид превентиве опасности које гасови могу узроковати. Међу њима су ризици од тровања, експлозије и пожара. Уз правовремену детекцију потенцијално опасних концентрација помоћу преносних и стационарних детектора и сигнализацију путем алармних сирена и светиљки могуће је лоцирати и отклонити узроке инцидената у њиховом настајању.

Svecom је лидер у гасној детекцији на српском тржишту. У програму Svecoma је искључиво опрема произвођача који су водећи у погледу квалитета, испуњености најзахтевнијих стандарда, флексибилности у погледу типа ризика, примене и опсега детекције.

Француска компанија Oldham је глобални лидер у безбедности и детекцији гасова, позната по врхунском квалитету и поузданости  стационарних детектора и контролера који су нашли масовну примену широм света.

Америчка компанија Industrial Scientific је произвођач преносних детектора гасова, као и опреме за њихово једноставно и квалитетно одржавање.

Енглеска фирма Trolex је лидер у Европи и један од највећих светских произвођача стационарне опреме за детекцију гасова у рудницима и тунелима.

Gazomat™ je француска  компанија,  светски  призната чланица TDW групе, специјализована за пројектовање, развој и производњу најсавременије електронске опреме за детекцију цурења гасова на гасоводима и у гасној дистрибутивној мрежи.

MEDC je енглеска компанија, један од водећих произвођача алармних сирена и светиљки у свету. Опрема МЕDC-a као и Oldham-a, Industrial Scientific-а, Trolexa и Gazomat™-а поседује све неопходне сертификате за примене у експлозивним атмосферама и генерално екстремним условима експлоатације.